rhiger21.jpg

Kort præsentation af Carlo

Carlo er en ”herre” født i 1950

I perioden fra den 17. november 1967 til den 17. januar 1973 ansat som konstabelelev, konstabel og overkonstabel i Søværnet med tjenestesteder i Auderød, på Margretheholm, korvetten Triton, Inspektionsskibene Fylla og Vædderen, Flådestationerne Korsør og Frederikshavn, Marinestation Sjællands Odde og Søværnets Materielkommando på Holmen.

I perioden fra den 1. februar 1973 til den 31. august 2012 ansat i politiet (skole, Politimesteren i Hillerød, Odder og Silkeborg), og sidst hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Pensioneret med udgangen af august 2012.

Han er ”omplantningsvenlig”, falder til overalt.

Også Carlo har roet kajak (fra 1972 til 2012), har været aktiv på bestyrelsesniveau i klub-, kreds– og forbundsregi i 25 år, og har EDB og PC som den store fritidsinteresse (blev en nødvendighed i perioden som kontingentkasserer i Silkeborg Kajakklub med over 400 aktive og knap 100 passive medlemmer).

Har i de seneste år kastet sig over digitalfotograferingen i en sådan grad, at han fra november 2010 til december 2012 var formand for Digitalfotoklubben PIX i Silkeborg.
Har siden været menigt medlem i Fotoklubben FOCUS i Silkeborg fra efteråret 2012 til efteråret 2014.
Medlemskabet viste sig dog at være en fejltagelse fra Carlo's side. Klubben er ambitiøs og deltager i en masse konkurrencer og udstillinger - og det kræver en speciel indstilling og tilgang til fotografering at være med på den vogn, noget som ikke ligger til Carlo.

Siden september 2017 også at finde på

Privat:
Gift første gang i 77 (med Anna Pedersen), skilt i 78.
Barn: Karina, født i 1978

Gift anden gang i 82 (med Inge Jakobsen).
Barn: Tenna, født i 1986.

ballummolle.jpg