rhiger02.jpg

Carlo's historie fra 2010 til sommeren 2012

Fra den 1. juni 2010 ca. 2 times ekstra transporttid for at komme til og fra arbejde !!!!!

5 af de 6 berørte medarbejdere som blev "tvangsforflyttet" var ikke særlig begejstret - ja nærmest imod.

Alle forflyttede har fundet sig til rette (en enkelt er dog "smuttet" i oktober 2010 - hun har søgt, og fået, tjeneste ved Servicecenteret hos Østjyllands Politi i Aarhus, så er vi 5 stk. Silkeborg-medarbejdere tilbage).

Det er stadig irriterende, at skulle afsætte så meget ekstra tid til transport.

A'propos transport; nyt tjenestested resulterede i, at familien blev tvunget ud i at investere i bil nr. 2 - en ting vi ville have forsvoret tilbage i '87 da Carlo kom til Silkeborg.

En anden konsekvens af tjenestestedsflytningen har været, at vi ikke længere har hund.SASKO blev aflivet da ingen ønskede at overtage ham, og vi i familien ikke kunne forenes med tanken om en hund der nu skulle til at være alene hjemme i ca. 10 timer hver dag.

Udsigterne til at skulle bruge endnu mere tid på transport er dystre.
Rigtig dystre.

 Politidirektøren besluttede i efteråret 2011, i omstruktureringens hellige navn, at samle alle de administrative hovedopgaver i Holstebro "når der bliver ledige borde og stole" = en gang sidst på året 2012.

Omstruktureringen kommer oven på den nok så berømte fyringsrunde, hvor 22 administrative medarbejdere ved Midt- og Vestjyllands Politi ved udgangen af september 2011 blev fyret for at der kunne blive økonomi til at drive forretningen.
Fyringerne efterlader huller hist og her, huller som skal besættes med administrative medarbejdere fra Servicecenteret.

Deres stillinger skal så besættes med de politifolk, som ikke må have personkonfronterende tjeneste.
Det kan som et kuriosum nævnes, at den ene medarbejder, som ved flytningen fra Silkeborg til Viborg den 1. juni 2010 ikke havde indvendinger, i oktober 2011 har besluttet at lade sig førtidig pensionere med udgangen af maj 2012 - NU er udsigten til transport fra bopæl til Holstebro t/r hver dag også blevet en uoverstigelig hindring for denne medarbejder. Så er vi 4 stk. Silkeborg-medarbejdere tilbage!!

Med udgangen af januar 2012 reduceres antallet af forflyttede Silkeborg-medarbejdere med yderligere een, som har fået arbejde hos Kriminalforsorgen. Så er vi 3 stk. Silkeborg-medarbejdere tilbage!!

I januar 2012 har også Carlo besluttet sig - nu kan det være nok.
Han har søgt sin afsked med udgangen af august måned. Så er der 2 stk. Silkeborg-medarbejdere tilbage!!
Carlo har en stærk fornemmelse af, at han dermed bliver "last man standing" af de gamle Silkeborg-medarbejdere, da meget kan nå at ske inden den 31. august 2012.

Fik næsten ret.

Endnu en "Silkeborg-medarbejder" forlod våbenkontoret med udgangen af juni - har fået arbejde hos det nydannede uafhængige politiklagenævn. Så er der 1 stk. Silkeborg-medarbejdere tilbage!!!

Hun er så siden "kommet tilbage i folden" - men snart vil hun være alene. Den anden tilbageværende Silkeborg-medarbejder har nu nået pensionsalderen, og overvejer sin situation !!
Med udgangen af juli 2016 lod den "pensionsmodne" sig pensionere - så nu er der kun en enkelt Silkeborg-medarbejder tilbage på våbenkontoret - og det som faglig leder.

farmor601.jpg