17.jpg

Sønderjylland 2011 - del 3

Billederne på denne side kan forstørres til - og lukkes fra lightbox

FOTO: Stormflodspejlestangen ved Ribe å - den øverste krans står der 1634 på.


Af en eller anden grund er der ikke skrevet ordentlig dagbog fra ferien - det overrasker forfatteren her i de første dage af 2016.

Det vil derfor være sin sag at komme nærmere ind på de ting vi foretog os i løbet af ugen ud over besøget på Danfoss Universe på tilrejsedagen og vores besøg på Rømø om søndagen.

Vi har kun en hel flok billeder at støtte os til for at genkalde hukommelsen bare en anelse - men vil hermed gøre det bedste.

Ribe blev selvfølgelig aflagt et besøg - oven i købet på en rigtig dejlig solskinsdag.

Vi var en tur rundt i byen, inde i domkirken - hvor især bispekåberne tiltrak sig Inges og Tennas opmærksomhed - og et par stykker af os en tur ude på Riberhus Slotsbanke for at kigge til Dronning Dagmar og de øvrige levninger på stedet.

På vej til og fra kom vi forbi Ribe Roklub. Her er gjort forebyggende arbejder for at hindre høj vandstand i Ribe å i at trænge ind i klubbens bådhaller.
Når man sådan slentrer langs Ribe å ad Skibbroen ser man mange forskellige slags både - også en enkelt båd i "krigsmaling". Man ser også de meget interessante "pejlestænger" som indikerer vandstanden ved de forskellige stormflode - havde det været i dag, var der godt nok mange som ville få alvorlige vandskader i husene.

FOTO: Kig ud ad Ribe å.


Det er måske også derfor, at der er bygget så høje diger helt ud til Vadehavet netop ud for Ribe og hele vejen ned til den dansk-tyske grænse.

Vi kom også en tur ud til Kammerslusen - der hvor Ribe å løber ud i Vadehavet. Et tidssvarende byggeri, hvor der lige inden for slusen og digerne er et traktørsted på den sydlige side af åen, og et sommerhusområde helt ned til åen på den nordlige side.

Fik fortalt, at kun beboere i Ribe kommune kunne eje et sådant sommerhus - og der var venteliste for at komme i betragtning, såfremt nogen ville afhænde.

FOTO: Traktørstedet lige inden for digerne og Kammerslusen havde fornemt besøg af et flot gammelt træskib.


Tenna og Laurie benyttede lejligheden til at ro en længere tur op ad Ribe å i vores medbragte kajakker.

Inge og Carlo fandt en bådbygger, som faldbød en gammel "Limfjord" enerkajak - han var bare ikke klar over at det var en "Limfjord", hvilket han så fik at vide!

Langs med sydsiden af Ribe å, lige inden for digerne, er der trængsel af motorbåde.

trapholtkunst.jpg