CSR_2997-3015_Panorama.jpg
Animationen herunder viser starten i Dame Junior K2

På "Mouse over" stopper animationen, og billederne kan klikkes frem enkeltvis

CSR_2249.jpg CSR_2250.jpg CSR_2251.jpg CSR_2252.jpg CSR_2253.jpg CSR_2254.jpg CSR_2255.jpg CSR_2256.jpg CSR_2257.jpg CSR_2258.jpg CSR_2259.jpg CSR_2260.jpg CSR_2261.jpg CSR_2262.jpg CSR_2263.jpg CSR_2264.jpg CSR_2265.jpg CSR_2266.jpg CSR_2267.jpg CSR_2268.jpg CSR_2269.jpg CSR_2270.jpg CSR_2271.jpg CSR_2272.jpg

CSR_1454.jpg