• rhiger02.jpg
 • rhiger55.jpg
 • rhiger14.jpg
 • rhiger06.jpg
 • rhiger07.jpg
 • rhiger44.jpg
 • rhiger38.jpg
 • rhiger49.jpg
 • rhiger30.jpg
 • rhiger31.jpg
 • rhiger45.jpg
 • rhiger41.jpg
 • rhiger51.jpg
 • rhiger52.jpg
 • rhiger33.jpg
 • rhiger37.jpg
 • rhiger22.jpg
 • rhiger10.jpg
 • rhiger47.jpg
 • rhiger26.jpg
 • rhiger01.jpg
 • rhiger19.jpg
 • rhiger08.jpg
 • rhiger11.jpg
 • rhiger18.jpg
 • rhiger39.jpg
 • rhiger46.jpg
 • rhiger20.jpg
 • rhiger05.jpg
 • rhiger34.jpg
 • rhiger24.jpg
 • rhiger48.jpg
 • rhiger35.jpg
 • rhiger36.jpg
 • rhiger53.jpg
 • rhiger29.jpg
 • rhiger12.jpg
 • rhiger21.jpg
 • rhiger17.jpg
 • rhiger25.jpg
 • rhiger13.jpg
 • rhiger04.jpg
 • rhiger40.jpg
 • rhiger15.jpg
 • rhiger50.jpg
 • rhiger27.jpg
 • rhiger03.jpg
 • rhiger42.jpg
 • rhiger43.jpg
 • rhiger16.jpg

Carlo's historie, perioden 1987 - 2010

FOTO til venstre: Politistationen i Silkeborg på en dag med "Åbent Hus arrangement".
FOTO til højre: Det grønne område er den nye politikreds, som omfatter de tidligere Ringkøbing, Herning, Silkeborg, Viborg, Skive, Thisted og Holstebro politikredse.


I perioden 1. maj 1987 til 4. september 2007 var arbejdsgiveren Politimesteren i Silkeborg.

Arbejdsopgaverne har været:

 • 1 år i distriktspolitiet,
 • 1 år på sekretariatet,
 • 2 år som fast afløser som vagthavende,
 • 1 år på personalekontoret (der blev startet op fra ingenting),
 • 1 år som køreprøvesagkyndig (blev i 1998, af Færdselsstyrelsen under Trafikministeriet, beskikket til afholdelse af køreprøver - beskikkelsen er siden afleveret)
 • 4 år en stilling med hittegodskontor - vagtselskaber - våbenkontor - tilladelser
 • 2 år med "fællesekspedition" på politistationen.
  Nogen vil kalde det "anmelderkontor", men det er ikke retvisende.
  Der knytter sig mange andre opgaver til ekspeditionen, end lige netop anmeldelser.
 • 2 år med skiftende arbejdsområder; først lidt sekretariatsarbejde, så kriminalpolitiet og til sidst lidt i sekretariatet.
 • 10½ år i omgangstjenesten (det folk kender som betjenten på gaden)
 • Har i perioden 1989 - 1999 haft ansvaret for tilsyn med Silkeborgsøerne som en "bibeskæftigelse".

FOTO: "Patruljebåden" udstillet ved Åbent Hus Arrangement.


Fra den 5. september 2007 blev arbejdsgiveren Politidirektøren ved Midt- og Vestjyllands Politi og stillingen: "Back Office funktion" for våbenkontoret.

Arbejdsfunktionen var fra begyndelsen ikke skruet hensigtsmæssigt sammen.

Kontoret groft underbemandet.

I løbet af bare 7 uger voksede stakken med ventende ansøgninger fra 0 cm til en højde på 25 cm.

Det blev bare for meget - mere end han kunne klare.

Torsdag den 25. oktober "tiltede" læsset, der var ikke udsigt til en fornuftig løsning og arbejdspresset bare steg og steg.

Kæden hoppede af, Carlo gik hjem, stress, sygemeldt på ubestemt tid - det var slet ikke nogen behagelig oplevelse.
Det varede 3 måneder inden han mødte på arbejde igen.

Den mellemliggende tid blev brugt til at aflægge mange besøg hos en psykolog, flere møder med nærmeste foresatte for at planlægge "tilbagekomsten" - og så en masse gåture med familiens nye hund, SASKO.

Langsom opstart på nedsat tid, en gradvis øgelse af arbejdstiden, således at fuld arbejdstid først indtrådte efter 3½ måned.

Nu var der planer for hvilket arbejde han skulle beskæftige sig med, og i hvilken rækkefølge.
Der fulgte perioder med lyse skyer og perioder med mørke skyer, men efterhånden mest lyse.

Så opfandt man et begreb: "Sponsorvagter" = de kollegaer som befinder sig i stillinger som normalt ikke vil være forbundet med "udfarende aktiviteter", skal forrette vagter i patruljetjenesten for at aflaste de kollegaer som er i patruljetjenesten.

I samme åndedrag blev indført "indevagter" uden for normal kontortid, således at der altid er en politimand på politistationen om natten og i weekenderne.
Her blev han så fanget, ham Carlo = der kom et stadig stigende antal indevagter - en opgørelse på et tidspunkt viste, at han ud af 63 kalenderarbejdsdage i en 3-måneders periode, skulle have indevagter de 20 dage.

Det blev også et nemesis.
Der var stadig en rest af usikkerhed - og dertil en manglende oplæring i nye ting, der var kommet til de sidste år.

Ned med flaget endnu en gang, men hurtigt "op på hesten igen".
Det resulterede i, at der ikke blev flere indevagter til Carlo.

FOTO'S: Politistationen i Viborg


Der blev lavet omstruktureringer.

Igen, igen - fristes man til at sige !!

Hvor den nye politikreds til en begyndelse, efter politikredsreformens indførelse, var inddelt i 5 "søjler", blev antallet af søjler reduceret til 3.

Da det var gennemført faldt der pludselig en bombe.

De administrative hovedopgaver i politikredsen skulle samles på kun 2 politistationer (og ikke længere een administrativ hovedopgave på hver af de 7 politistationer).

For Carlo's vedkommende betød det, at han fra den 1. juni 2010 skulle til at møde på arbejde i Viborg.