• rhiger52.jpg
 • rhiger53.jpg
 • rhiger10.jpg
 • rhiger03.jpg
 • rhiger14.jpg
 • rhiger34.jpg
 • rhiger38.jpg
 • rhiger18.jpg
 • rhiger27.jpg
 • rhiger37.jpg
 • rhiger21.jpg
 • rhiger45.jpg
 • rhiger55.jpg
 • rhiger01.jpg
 • rhiger47.jpg
 • rhiger42.jpg
 • rhiger22.jpg
 • rhiger40.jpg
 • rhiger07.jpg
 • rhiger36.jpg
 • rhiger39.jpg
 • rhiger31.jpg
 • rhiger24.jpg
 • rhiger35.jpg
 • rhiger12.jpg
 • rhiger08.jpg
 • rhiger11.jpg
 • rhiger26.jpg
 • rhiger41.jpg
 • rhiger05.jpg
 • rhiger50.jpg
 • rhiger48.jpg
 • rhiger49.jpg
 • rhiger13.jpg
 • rhiger29.jpg
 • rhiger46.jpg
 • rhiger33.jpg
 • rhiger51.jpg
 • rhiger30.jpg
 • rhiger19.jpg
 • rhiger16.jpg
 • rhiger06.jpg
 • rhiger20.jpg
 • rhiger44.jpg
 • rhiger15.jpg
 • rhiger17.jpg
 • rhiger02.jpg
 • rhiger25.jpg
 • rhiger43.jpg
 • rhiger04.jpg

Carlo's historie fra 2010 til sommeren 2012

Fra den 1. juni 2010 ca. 2 times ekstra transporttid for at komme til og fra arbejde !!!!!

5 af de 6 berørte medarbejdere som blev "tvangsforflyttet" var ikke særlig begejstret - ja nærmest imod.

Alle forflyttede fandt sig til rette (en enkelt "smuttede" i oktober 2010 - hun har søgt, og fået, tjeneste ved Servicecenteret hos Østjyllands Politi i Aarhus, så var vi 5 stk. Silkeborg-medarbejdere tilbage).

Det var stadig irriterende, at skulle afsætte så meget ekstra tid til transport.

A'propos transport; nyt tjenestested resulterede i, at familien blev tvunget ud i at investere i bil nr. 2 - en ting vi ville have forsvoret tilbage i '87 da Carlo kom til Silkeborg.

En anden konsekvens af tjenestestedsflytningen var, at SASKO blev aflivet da ingen ønskede at overtage ham, og vi i familien ikke kunne forenes med tanken om en hund der skulle være alene hjemme i ca. 10 timer hver dag.

Udsigterne til at skulle bruge endnu mere tid på transport blev mere og mere dystre.
Rigtig dystre.

Politidirektøren besluttede i efteråret 2011, i omstruktureringens hellige navn, at samle alle de administrative hovedopgaver i Holstebro "når der bliver ledige borde og stole" = en gang sidst på året 2012.

Omstruktureringen kom oven på den nok så berømte fyringsrunde, hvor 22 administrative medarbejdere ved Midt- og Vestjyllands Politi ved udgangen af september 2011 blev fyret for at der kunne blive økonomi til at drive forretningen.
Fyringerne efterlod huller hist og her, huller som skulle besættes med administrative medarbejdere fra Servicecenteret.

Deres stillinger skulle så besættes med de politifolk, som ikke må have personkonfronterende tjeneste.
Det kan som et kuriosum nævnes, at den ene medarbejder, som ved flytningen fra Silkeborg til Viborg den 1. juni 2010 ikke havde indvendinger, i oktober 2011 havde besluttet at lade sig førtidig pensionere med udgangen af maj 2012 - NU var udsigten til transport fra bopæl til Holstebro t/r hver dag også blevet en uoverstigelig hindring for denne medarbejder. Så var vi 4 stk. Silkeborg-medarbejdere tilbage!!

Med udgangen af januar 2012 reduceredes antallet af forflyttede Silkeborg-medarbejdere med yderligere een, som fik arbejde hos Kriminalforsorgen. Så var vi 3 stk. Silkeborg-medarbejdere tilbage!!

I januar 2012 havde også Carlo besluttet sig - nu kunne det være nok.
Søgte sin afsked med udgangen af august måned. Så var der 2 stk. Silkeborg-medarbejdere tilbage!!
Carlo havde en stærk fornemmelse af, at han dermed blev "last man standing" af de gamle Silkeborg-medarbejdere, da meget kunne nå at ske inden den 31. august 2012.

Fik næsten ret.

Endnu en "Silkeborg-medarbejder" forlod våbenkontoret med udgangen af juni - havde fået arbejde hos det nydannede uafhængige politiklagenævn. Så var der 1 stk. Silkeborg-medarbejdere tilbage!!!

Medarbejderen, som kom til det uafhængige politiklagenævn kom siden "kommet tilbage i folden". Så var der pludselig 2 stk. Silkeborg-medarbejdere på kontoret igen - men ikke ret længe.
Den tilbagekomne medarbejder blev med udgangen af juli 2016 ladt alene tilbage, da den anden tilbageværende Silkeborg-medarbejder havde nået pensionsalderen.
Så nu var der kun en enkelt Silkeborg-medarbejder tilbage på våbenkontoret - og det som faglig leder og siden sektionsleder.