• rhiger46.jpg
 • rhiger04.jpg
 • rhiger45.jpg
 • rhiger22.jpg
 • rhiger10.jpg
 • rhiger02.jpg
 • rhiger34.jpg
 • rhiger50.jpg
 • rhiger21.jpg
 • rhiger48.jpg
 • rhiger47.jpg
 • rhiger11.jpg
 • rhiger19.jpg
 • rhiger17.jpg
 • rhiger42.jpg
 • rhiger36.jpg
 • rhiger43.jpg
 • rhiger52.jpg
 • rhiger08.jpg
 • rhiger49.jpg
 • rhiger33.jpg
 • rhiger31.jpg
 • rhiger14.jpg
 • rhiger53.jpg
 • rhiger37.jpg
 • rhiger15.jpg
 • rhiger44.jpg
 • rhiger25.jpg
 • rhiger16.jpg
 • rhiger24.jpg
 • rhiger51.jpg
 • rhiger26.jpg
 • rhiger27.jpg
 • rhiger01.jpg
 • rhiger20.jpg
 • rhiger40.jpg
 • rhiger07.jpg
 • rhiger38.jpg
 • rhiger55.jpg
 • rhiger35.jpg
 • rhiger39.jpg
 • rhiger12.jpg
 • rhiger06.jpg
 • rhiger30.jpg
 • rhiger18.jpg
 • rhiger03.jpg
 • rhiger05.jpg
 • rhiger41.jpg
 • rhiger13.jpg
 • rhiger29.jpg

Der er stor forskel på om man bare er sig selv - som her - eller iført "rumdragten" på arbejdspladsen.

Udsynet er i hvert fald bedre uden al den mundering. Her til højre iført "rumdragten".Inge Rhiger
, (født Jakobsen), født i 1953, datter af Ellinor Jakobsen (født Christensen) født i Århus og Aage Jacobsen, født i Silkeborg.

Faderen var i en lang årrække ansat som drejer hos ”GUDENÅ Plæneklipperfabrik” i Virklund.

SKOLEGANG
Folkeskolen gennemgået dels på Winthers Seminariums Øvelsesskole og Silkeborg Seminariums Øvelsesskole (SSØ) den nuværende Århusbakkens Skole.
Realskole gennemgået på SSØ.

ARBEJDSLIV
Påbegyndte herefter laborantuddannelsen, først hos Levnedsmiddelkontrollen i Viborg, siden hos Levnedsmiddelkontrollen i Silkeborg, hvor hun siden blev fastansat.

Blev ved sammenlægningen af MLK Østjylland, efter 20 år som leder af en bakteriologisk afdeling, omskolet internt i Silkeborg i den Miljøkemiske afdeling.

Efter centralisering og statsliggørelse af Levnedsmiddelkontrollerne, blev laboratoriet i Silkeborg omdannet til et rent miljøkemisk laboratorie.

Virksomheden, der i en årrække var et fælleskommunalt A/S, blev pr den 010403 opkøbt af firmaet Eurofins.

Inge fik en lidt omflakkende tilværelse i Eurofins.
Først på laboratoriet i Horsens (så lukkede det).
Så fulgte en periode på laboratoriet i Randers og en periode i kundecenteret i Galten, for så at slutte af med endnu en periode i Randers (og så lukkede også det laboratorie).

Inge havde fået tilbuddet, men takkede nej; hun ville ikke flytte med firmaet til det nye, store laboratorie i Brørup ved Vejen, og blev derfor fyret pr 010306.

Gik herefter arbejdsløs indtil udgangen af juni, hvor hun fik et "job med løntilskud" hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) i Silkeborg.

Blev medio oktober 06 "headhunted" til en stilling som barselsvikar i firmaet West Pharmaceutical Services i Horsens - og er med virkning fra den 1. februar 2007 blevet fastansat i firmaet.

Inge er med udgangen af oktober 2018 ikke længere på arbejdsmarkedet.
Hun er nu folkepensionist.

FRITIDSLIV

Meget af fritiden har gennem årene været viet til kajaksporten, først i form af spage forsøg på at drive kaproning, siden som bestyrelsesmedlem i Silkeborg Kajakklub og siden, sideløbende hermed, medlem af kredsbestyrelsen for Jyllandskredsen under Dansk Kano og Kajak-Forbund og i komiteen for Tour de Gudenå.

Blev i efteråret 1998 valgt til formand for Silkeborg Kajakklub, et tillidshverv hun fratrådte i oktober 2004.

Herunder: Masser af mineraler

Fritiden blev en overgang brugt til at gå til vævning, siden til stenslibning sammen med Tenna.
Aftenskolen havde så gjort sit til, at der var noget konkret at "gå efter" i forbindelse med sommerferien i det sydlige Norge i sommeren 1998, nemlig sten og mineraler. Så kom der gang i hammer og mejsel.

I Nedre Setesdal i det sydlige Norge findes adskillige gamle mineralbrud, hvoraf nogle nu er åbnet for offentligheden som ”mineralstier”.

Medbring en pose eller taske, hammer og mejsel, og også gerne lidt kendskab til stenarter.

Vandmasserne skærer gennem Nedre Setesdal, hvor der også er lavet et "Rafting Center"