rhiger37.jpg

FØRSTE SIDE OM INGE

Der er stor forskel på udseendet, om man bare er sig selv - som her - eller iført "rumdragten" på arbejdspladsen.

Udsynet er i hvert fald meget bedre uden al den mundering. Her til højre iført "rumdragten".


Inge Rhiger, (født Jacobsen), født i 1953, datter af Ellinor Jacobsen (født Christensen) født i Århus og Aage Jacobsen, født i Silkeborg.

Faderen var i en lang årrække ansat som drejer hos ”GUDENÅ Plæneklipperfabrik” i Virklund.

SKOLEGANG
Folkeskolen gennemgået dels på Winthers Seminariums Øvelsesskole og Silkeborg Seminariums Øvelsesskole (SSØ) den nuværende Århusbakkens Skole.
Realskole gennemgået på SSØ.

ARBEJDSLIV
Påbegyndte herefter laborantuddannelsen, først hos Levnedsmiddelkontrollen i Viborg, siden hos Levnedsmiddelkontrollen i Silkeborg, hvor hun siden blev fastansat.

Blev ved sammenlægningen af MLK Østjylland, efter 20 år som leder af en bakteriologisk afdeling, omskolet internt i Silkeborg i den Miljøkemiske afdeling.

Efter centralisering og statsliggørelse af Levnedsmiddelkontrollerne, blev laboratoriet i Silkeborg omdannet til et rent miljøkemisk laboratorie.

Virksomheden, der i en årrække var et fælleskommunalt A/S, blev pr den 010403 opkøbt af firmaet Eurofins.

Inge fik en lidt omflakkende tilværelse i Eurofins.
Først på laboratoriet i Horsens (så lukkede det).
Så fulgte en periode på laboratoriet i Randers og en periode i kundecenteret i Galten, for så at slutte af med endnu en periode i Randers (og så lukkede også det laboratorie).

Inge havde fået tilbuddet, men takkede nej; hun ville ikke flytte med firmaet til det nye, store laboratorie i Brørup ved Vejen, og blev derfor fyret pr 010306.

Gik herefter arbejdsløs indtil udgangen af juni, hvor hun fik et "job med løntilskud" hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) i Silkeborg.

Blev medio oktober 06 "headhunted" til en stilling som barselsvikar i firmaet West Pharmaceutical Services i Horsens - og er med virkning fra den 1. februar 2007 blevet fastansat i firmaet.

Inge er med udgangen af oktober 2018 ikke længere på arbejdsmarkedet.
Hun er nu folkepensionist.

FRITIDSLIV

Meget af fritiden har gennem årene været viet til kajaksporten, først i form af spage forsøg på at drive kaproning, siden som bestyrelsesmedlem i Silkeborg Kajakklub og siden, sideløbende hermed, medlem af kredsbestyrelsen for Jyllandskredsen under Dansk Kano og Kajak-Forbund og i komiteen for Tour de Gudenå.


Blev i efteråret 1998 valgt til formand for Silkeborg Kajakklub, et tillidshverv hun fratrådte i oktober 2004.

sandyachting.jpg