Sønderjylland 2011 - fjerde del


FOTOs herover:

Postkortagtigt billede ud ad Ribe å,
Fra toppen af udsigtstårnet på Ribe Domkirke er der en flot udsigt. Når kameraet er forsynet med en ordentlig tele, ligger Esbjerg altså ikke så langt væk.


I dag blev der aflagt længerevarende besøg i Ribe.

Vi startede ud med at finde en P-plads i periferien, og gik derefter ind mod centrum.
Det var tydeligt for enhver hvornår man entrede den ældre bydel.

Det obligatoriske besøg i Ribe Domkirke blev selvfølgelig effektueret - inklusive et længere ophold på toppen af tårnet for at kigge ud over marsk, land og by.

Inde i domkirken var det især bispekåberne som tiltrak sig Inges og Tennas opmærksomhed.

Et par stykker af os gik en tur ude på Riberhus Slotsbanke for at kigge til Dronning Dagmar og de øvrige levninger på stedet.

Når man sådan slentrer langs Ribe å ad Skibbroen ser man mange forskellige slags både - også en enkelt båd i "krigsmaling". Man ser også de meget interessante "pejlestænger" som indikerer vandstanden ved de forskellige stormflode - havde det været i dag, var der godt nok mange som ville få alvorlige vandskader i husene. 

Det er måske også derfor, at der er bygget så høje diger helt ud til Vadehavet netop ud for Ribe og hele vejen ned til den dansk-tyske grænse.

Efter ca. 5 timer i Ribe, kørte vi en tur ud til Kammerslusen - der hvor Ribe å løber ud i Vadehavet.


FOTOs herover:

Stormflodspejlestangen ved Ribe å - den øverste krans står der 1634 på - de tre andre: 1904, 1909 og 1911 på.
Dronning Dagmar står på Riberhus Banke og skuer ind mod Ribe by.


Vi kom også en tur ud til Kammerslusen - der hvor Ribe å løber ud i Vadehavet.

Mere om slusen og området i næste kapitel.