Tilfældighedernes held

Carlo havde i en periode gået og hostet noget voldsomt - med hule host ind imellem.

01/09-2022
Bestilt tid hos lægen.

Undersøgt, hvor det kunne konstateres at der ikke var forhøjede infektionstal. Alligevel blev udskrevet recept på en penicillinkur (mod en virus??).
Lægen gjorde opmærksom på, at det var ved at være tid til en helbredsudersøgelse da det var over et år siden sådan en sidst var lavet.

19/09-2022
Blev taget blodprøver, der blev målt blodtryk og puls, og der blev lavet et EKG samt aftalt tid til konsultation hos lægen for gennemgang af prøveresultaterne.

Der var i øvrigt intet unormalt eller abnormt ved blodtryk, puls og EKG.
Konsultationen blev aftalt til den 26/09-2022, men siden af Carlo ændret til den 05/10-2022 da et kig i hjemmets papirkalender viste, at der var sat X i kalenderen med teksten "Helgoland med Læserklubben" i perioden 25-27/09-2022.
Den eneste som kom af sted på turen var Inge - Carlo blev hjemme for at pleje den fortsatte voldsomme gang hosten og for ikke at udsætte de øvrige ca. 35 rejsedeltagere for sit hosteri under 2 x 4 timers bustur og 2 x 2½ times færgesejlads.
Forud for lægekonsultationen den 05/10-2022 skulle i hjemmet laves 3 dages blodtryksmålinger, som blev påbegyndt ca. en uge inden konsultationen.
Førstedagens målinger var OK.
Andendagens målinger var en gang blandede bolsjer med hvilepulse på over 150 og i nærheden af 80.
Tredjedagens målinger var også en gang blandede bolsjer med høje og unormale hvilepulse.
Den tidlige start på målingerne gjorde at Carlo kunne holde et par dages pause i målingerne, og så lave målinger dagen før konsultationen samt om morgenen på konsultationsdagen.
Alle hvilepulse var omkring 150.

05/10-2022
Ved konsultationen blev meddelt, at der ikke var noget unormalt ved blodprøverne.
Da skemaet for blodtryksmålingerne derhjemme blev forelagt blev Carlo straks sendt ind til sygeplejersken, hvor der igen blev målt blodtryk (stadig meget høj hvilepuls) samt lavet en længere EKG-strimmel.

Retur hos lægen ringede han straks til Kardiologisk afdeling på Regionshospitalet for at høre om det her var en akkut indlæggelse eller en henvisning.
Det blev til en henvisning samt udskrivning af blodfortyndende medicin og en BETA-blokker.

06/10-2022
Carlo troppede igen op i Lægehuset, denne gang for at få den bestilte Covid-booster samt influenza vaccination.

Læge og sygeplejerske konfererede lidt og enedes om at de ikke turde give vaccinationerne når min hvilepuls var så abnorm.

07/10-2022
Kardiologisk afdeling ringede for at høre om jeg kunne komme til undersøgelse på Regionshospitalet mandag den 10/10-2022 fra morgenstunden - de regnede med at undersøgelsen ville tage ca. 1 times tid.

Carlo takkede "ja tak".

10/10-2022
Carlo mødte kl. 0830 som planlagt til undersøgelse - men kom først fra hospitalet igen godt 2 døgn senere, den 12/10-2022 kl. 1100.

Ved modtagelsen blev lavet en hulens masse undersøgelser, blodtryk igen igen, blodprøver i massevis samt en hjertescanning.
Så blev der ellers monteret et døgnovervågningsapparat - og Carlo formelt indlagt til nærmere undersøgelser.
Resultatet blev, at man den 11/10-2022 ville forsøge at nedsætte hvilepulsen ved at give elektriske stød.
Forud for at der skulle gives stød skulle man sikre sig, at der ikke sad lidt størknet blod i øverste hjertekammer.
Det var godt nok en møgubehagelig oplevelse at få ført sådan en slange ned i luftrøret for at kontrollere det hjertekammer udefra.
Resten nåede Carlo ikke at opleve.
Vågnede et kvarter senere på stuen og fik beskeden, at der ikke havde været noget størknet blod, og at hjerterytmen var faldet på det tredje stød (og de måtte maksimalt give 3 stød).
Beskeden var nu, at man ville beholde Carlo i yderligere et døgn for at sikre sig at alt fungere som forventet.
Inden udskrivningen den 12/10-2022 kl. 1100 var hvilepulsen så faldet til midt i 50'erne, og en kontrollerende hjertescanning viste næsten normal kammerfyldning (som skulle normalisere sig helt i løbet af et par dage).
Der blev nu tilføjet yderligere et blodfortyndende præparat til medicinlisten, så nu står den på 1 blodtrykssænkende, 2 blodfortyndende og en BETA-blokker hver morgen og samme 2 blodfortyndende hver aften.

Ved udskrivningen blev lavet en henvisning til en CT-scanning af lungerne, da Carlo havde fortalt om manglende energiniveau og lidt åndenød ved længere gåture.

12/10-2022
kl. 1230 ringede de fra "Røntgen og scanning" (altså 1½ time efter at han var udskrevet).
De brokkede sig en del over at Carlo allerede var udskrevet, og spurgte om Carlo kunne komme til en scanning allerede samme dag kl. 1430.

Kl. 1515 var scanning med kontrastvæske og efterfølgende observationsperiode overstået.
Så er der bare tilbage og afvente hvad man så kommer frem til.

13/10-2022
Carlo har lavet en enkelt blodtryksmåling, hvor blodtryksværdierne er helt normale og hvilepulsen 50.

14/10-2022
Carlo kunne konstatere, at vægten var steget med et par kg på 2 dage - og Inge at Carlo var noget hævet i hovedet.
Ringede på Hjerteafdelingen og fik en tid kl 1030.
EKG viste intet unormalt.
Efter en længere snak blev løsningen, at Carlo skulle "droppe ud" af den ene blodtrykssænkende tablet og i stedet tage nogle væskefordrivende tabletter.
Modtog efterfølgende indkaldelse til kontrol på Hjertekirurgisk afdeling den 24/10-2022 med påbud om at der skulle tages blodprøver 1-3 dage inden fremmøde.
Blodprøver udtaget den 21/10-2022, og i den forbindelse blev også taget et EKG.

21/10-2022
NU VAR DEN IGEN GAL MED HVILEPULSEN - 146 !!
Blodprøveudtagerne havde en stående instruks om at ringe til Hjertekirurgisk afdeling ved abnormt høje værdier på hvilepulsen - og det gjorde de så.
Ventede 2 timer i Blodprøveudtagningen inden der begyndte at ske noget fra hjerteafdelingens side.
Blev så hentet op i afdelingen, og sat til at vente i yderligere 1½ time.
Samtale med afdelingens bagvagt (en overlæge) som resulterede i at der nu skal skovles yderligere tabletter ind morgen og aften i en 10 dages periode, og derefter kun 1 tablet hver morgen.
Mente, at en løsning kunne være at "varmebehandle hjertet" for at bringe hjertet ind i en normal, lav rytme.
Nu må vi se, hvad kontrollen den 24/10-2022 bringer (samme dag, en time inden aftalen på sygehuset, skal der hos egen læge vaccineres Covid-booster og influenza).

24/10-2022
Carlo indkaldt til samtale med hjertesvigtssygeplejerske og fysioterapeut.
De vil så meget hver især, og det er uoverskueligt.

31/10-2022
Carlo indkaldt til hjerterytmeregulering ved hjælp af elektriske stød.
Efter indledende EKG undersøgelse blev han sendt hjem igen da der kunne konstateres god, jævn sinusrytme.

14/11-2022
Efter 3 dage med uregelmæssig og høj hvilepuls (125 - 149) blev hjerteklinikken kontaktet.
De ville gerne se nærmere på Carlo, som fik foretaget EKG, blodtryksmåling samt udtaget blodprøver. Og så blev der også lige lavet en COVID-test.
Resultatet blev, at han den 17/11-2022 skal møde til hjerterytmeregulering.

17/11-2022
Efter indledende EKG undersøgelse blev han sendt hjem igen da der kunne konstateres god, jævn sinusrytme.

18/11-2022
Blodprøver forud for samtale den 22/11 og informations- og forberedelsesdag den 23/11.

22/11-2022
Kontrol ved hjertesvigtssygeplejerske.
Der var nogen på sygehuset, som havde overset at datoen var ændret fra den 21. til den 22.
Carlo fik lov at sidde og vente i over 45 minutter før der skete noget - da han gik til receptionen for at brokke sig lidt.
Ved konsultationen blev der ændret lidt i medicineringen (det ene medikament blev øget fra 2,5 mg til 5 mg dagligt (kl. 0900 og 2100)).
Der blev ligeledes udleveret indkaldelse til telefonisk konsultation med en hjertesygeplejerske den 05/12-2022 (skal huske blodprøve og EKG 2-7 dage inden).

23/11-2022
Indkaldt til "Informations- og forberedelsesdag" på Skejby Sygehus, Hjertesygdomme, klinik 1. (skal huske medicinliste, blodprøve og EKG 2-5 dage forinden)

01/12-2022
EKG og blodprøver forud for telefonisk sygeplejerskekonsultation den 05/12-2022

05/12-2022
Varslet telefonisk konsultation fra ny hjertesygeplejerske (den hidtidige har fået nyt job i almen praksis)

20/12-2022
Ringet op fra Hjertekirurgisk afdeling på Skejby, som tilbød behandling allerede den 22/12-2022.
Med tanke på manglende EKG og blodprøve, samt bestilling af transport via Kørselskontoret, blev tilbuddet afvist.

10/01-2023
Bestilt tid til EKG og blodprøver i Silkeborg den 16/01-2023 kl. 1130.

13/01-2023
Modtaget indkaldelse til kontrol på Hjerteklinikken den 25/01-2023. Af indkaldelsen fremgår at der skal tages blodprøver og laves EKG 4-7 dage før fremmøde.
Ringet til afdelingen, der godt kunne indse, at indkaldelsen var malplaceret (skal varmebehandles den 19.(torsdag) og er stadig indlagt den 20.(fredag), 21. og 22.(lørdag og søndag) tages ikke blodprøver på bestilling - og så er der kun mandag den 23. og tirsdag den 24. til at få taget blodprøver og lavet EKG) da jeg ikke ville have mulighed for at overholde deres frist på 4-7 dage forud for kontrollen.
Kontrollen derfor aflyst, og jeg skal forvente ny indkaldelse til ca. medio februar.

19/01-2023
Indkaldt til "varmebehandling af forkammerflimren" på Skejby Sygehus, Hjertesygdomme, Sengeafsnit 2 (skal huske blodprøve og EKG 2-5 dage forinden).
Mødte kl 0630 på afdelingen, blev indlagt og vågnende efter frokost efter grundig bedøvelse og behandling.
Resten af dagen var på langs i en døs.
20/01-2023 stuegang efter blodtryksmålinger og EKG resulterede i, at FLEXTRAFIK sørgede for at Carlo var hjemme igen kl. 1230.
Telefonkontrol om 3 måneder.

MARTS - OKTOBER 2023
Her været til adskillige "face-to-face" og telefonkonsultationer.
Der har ikke været noget at sætte en finger på.

13-18/12-2023
Har i 5 dage løbet rundt med et apparat til måling af hjerterytme.
Vil efter et stykke tid modtage besked om hvorvidt målingen var tilfredsstillende.