2004 - Mod nordøst, og så ?? - del 5

FOTO: Aggersundbroen i det fjerne.


5. dag - tirsdag 27. juli 2004
fra Öland til Løgstør Roklub

Kom afsted i god tid i strålende solskinsvejr, men stadig med vinden mere end let fra vest.
Passerede gennem øgruppen Trondholme, men der var ingen sæler hjemme!

Vind og bølger tog til, og da jeg passerede under Aggersundbroen og fik frit udsyn ned mod Løgstør og Løgstør Bredning - kunne jeg for alvor se hvide bølgetoppe.

FOTOs:
Øverste er nordstranden ved Lendrup - nederste er sydstranden samme sted.


Sejlrenden mellem Aggersund og Løgstør forløber helt under land ind mod Løgstør, og der er spunset kajkant, støbt kajkant og kajkant med stolper hele vejen langs havnen i Løgstør. Sikke en gang refleksvand at komme igennem - men også ret sjovt og udfordrende.
Kom sikkert ind i lystbådehavnen, og lagde til i en kanal foran Løgstør Roklub.
Frokosten indtaget på roklubbens vindomsuste terasse.

Op i byen for at købe endnu en ståltermoflaske - og den duer.

Efter frokost var det blæst op til 10 - 11 m/sek, og ruten ud fra Løgstør går meget langt fra land. Hvad gør man så?
Lader sig overtale til at tage kanalen ned til Lendrup, og så en overbæring til fjorden?
Som foreslået af en kommunalarbejder på havnen, så gjort - og dog ikke.
Roede godt nok til Lendrup, og var oppe for at se på forholdene fra alle sider, men en overbæring ville betyde isætning i en kraftig brænding på en kunstig kyst skabt af store granitklodser og natursten.

FOTO: Frederik VIII kanal fra Løgstør til Lendrup.


Kanalen har tidligere været gennemgående til Limfjorden fra Løgstør, men er nu "kappet" ca. 1 km før udløb ved Lendrup, samt ved selve strandstokken.

Det inddæmmede bassin vidner om tidligere tiders skibsfart i Limfjorden = før der blev gravet en sejlrende ind forbi Løgstør til Aggersund.

I bassinet findes nemlig ca. 20 store pullerter, hvor fragtskibe kunne fortøje medens de lossede til / lastede fra pramme, der så blev trukket via kanalen til Løgstør.
Der er "træksti" på begge sider sider af kanalen, og på trækstierne findes stadig tegn fra tidligere, nemlig adskillige pullerter til midlertidig fortøjning af prammene.

Medens jeg roede retur til Løgstør via kanalen, kom jeg til at tænke på at kanalen ville være et fantastisk sted at afholde en dragebådsregatta.
Kanalen er for det meste snorlige, der er plads til 2 drager ved siden af hinanden, og brinkerne til begge sider er lavet i terasseret form, så en masse tilskuere kunne få rigtig god plads, og også have et fortrinligt udsyn.

Altså, jeg roede retur til Løgstør og lagde igen til foran roklubben.

Tenna forsynede mig med morgendagens vejrudsigt: 18-23°, tørt, svag til let vind fra V.
Afventede herefter, at der skulle vise sig lidt liv i roklubben, og da det skete, var jeg straks indkvarteret med egen nøgle leveret af formanden, Erik Werner.

Bare fordi man har kajakker i en roklub, behøver man ikke at være medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) kunne jeg konstatere.
Løgstør Roklub er ikke medlem af DKF, men har dog 13 kajakker (Havkajakker: 4 stk. Prijon Seayak, 1 stk. Arctic by Welhonpesä, 2 stk. Current Design Squall + 2 private af samme slags. Turkajakker: 1 stk. Scraptus, 1 stk. Tirana, 1 stk. Fanger. Kapkajakker: 1 stk. Tracer).

Dagens distance: 29,6 km.