Album fra vores tur til Friedrichstadt
ved månedsskiftet september / oktober 2012