• rhiger16.jpg
 • rhiger43.jpg
 • rhiger49.jpg
 • rhiger53.jpg
 • rhiger21.jpg
 • rhiger48.jpg
 • rhiger55.jpg
 • rhiger39.jpg
 • rhiger52.jpg
 • rhiger10.jpg
 • rhiger19.jpg
 • rhiger35.jpg
 • rhiger40.jpg
 • rhiger29.jpg
 • rhiger14.jpg
 • rhiger04.jpg
 • rhiger51.jpg
 • rhiger11.jpg
 • rhiger42.jpg
 • rhiger33.jpg
 • rhiger22.jpg
 • rhiger44.jpg
 • rhiger12.jpg
 • rhiger30.jpg
 • rhiger27.jpg
 • rhiger31.jpg
 • rhiger47.jpg
 • rhiger38.jpg
 • rhiger20.jpg
 • rhiger26.jpg
 • rhiger17.jpg
 • rhiger05.jpg
 • rhiger18.jpg
 • rhiger08.jpg
 • rhiger41.jpg
 • rhiger06.jpg
 • rhiger25.jpg
 • rhiger46.jpg
 • rhiger34.jpg
 • rhiger03.jpg
 • rhiger50.jpg
 • rhiger24.jpg
 • rhiger02.jpg
 • rhiger01.jpg
 • rhiger13.jpg
 • rhiger37.jpg
 • rhiger15.jpg
 • rhiger36.jpg
 • rhiger45.jpg
 • rhiger07.jpg

Kort præsentation af Carlo

Carlo er en ”herre” født i 1950

Voksede op i udkanten af Blans, en by mellem Sønderborg og Aabenraa.

Folkeskolens første til syvende klasse foregik på den lokale skole, Eckersbergskolen sommeren 1957 til sommeren 1964 med kun 6 elever i klassen.

Realskolen foregik på Nydamskolen i Vester Sottrup sommeren 1964 til sommeren 1967. Her var elever fra Eckersbergskolen, Bakkensbro skole (fæles skole for byerne Ullerup og Avnbøl), Nybøl og Vester Sottrup samlet.

I perioden fra den 17. november 1967 til den 17. januar 1973 ansat som konstabelelev, konstabel og overkonstabel i Søværnet med tjenestesteder i Auderød, på Margretheholm, korvetten Triton, Inspektionsskibene Fylla og Vædderen, Flådestationerne Korsør og Frederikshavn, Marinestation Sjællands Odde og Søværnets Materielkommando på Holmen.

I perioden fra den 1. februar 1973 til den 31. august 2012 ansat i politiet med indledende skoleophold på Politiskolen på Artillerivej, praktikophold hos Politimesteren i Hillerød, nyt skoleophold med eksamen, 3 måneder i Beredskabsafdelingen ved Københavns Politi, 4 år ved Politimesteren i Hillerød, 7 år hos Politimesteren i Odder (stationeret i Skanderborg og med 4 gange sommerassistance som "Strisser på Samsø), 17 år hos Politimesteren i Silkeborg og sidst 5 år i en administrativ stilling hos Midt- og Vestjyllands Politi som den politifagligt ansvarlige inden for våbenlovsområdet.

Pensioneret med udgangen af august 2012.

Han er ”omplantningsvenlig”, falder til overalt.

Har roet kajak på "højt motionsniveau" (fra 1972 til 2012 med et dansk årgangsmesterskab i 1991 og en sejr i Tour de Gudenå 1973 som bedste resultater), har været aktiv på bestyrelsesniveau i klub-, kreds– og forbundsregi i 25 år, og har EDB og PC som den store fritidsinteresse (blev en nødvendighed i perioden som kontingentkasserer i Silkeborg Kajakklub med over 400 aktive og knap 100 passive medlemmer).

Har i de seneste år kastet sig over digitalfotograferingen i en sådan grad, at han fra november 2010 til december 2012 var formand for Digitalfotoklubben PIX i Silkeborg.
Har siden været menigt medlem i Fotoklubben FOCUS i Silkeborg fra efteråret 2012 til efteråret 2014.
Medlemskabet viste sig dog at være en fejltagelse fra Carlo's side. Klubben er ambitiøs og deltager i en masse konkurrencer og udstillinger - og det kræver en speciel indstilling og tilgang til fotografering at være med på den vogn, noget som ikke ligger til Carlo.

Siden september 2017 også at finde på "Fjæsbogen", hvor han har valgt at slette alle "venner", da stort set ingen af dem postede nyheder.
Er nu med på "Fjæsbogen" udelukkende for at kunne være med i diverse grupper omkring EDB, foto, røgning af fisk og flæsk m.v..

Privat:
Gift første gang i 77 (med Anna Pedersen), skilt i 78.
Barn: Karina, født i 1978

Gift anden gang i 82 (med Inge Jakobsen).
Barn: Tenna, født i 1986.