Kort præsentation af Carlo

Carlo er en ”herre” født i 1950

Voksede op i udkanten af Blans, en by mellem Sønderborg og Aabenraa.

Folkeskolens første til syvende klasse foregik på den lokale skole, Eckersbergskolen sommeren 1957 til sommeren 1964 med kun 6 elever i klassen.

Realskolen foregik på Nydamskolen i Vester Sottrup sommeren 1964 til sommeren 1967. Her var elever fra Eckersbergskolen, Bakkensbro skole (fæles skole for byerne Ullerup og Avnbøl), Nybøl og Vester Sottrup samlet.

I perioden fra den 17. november 1967 til den 17. januar 1973 ansat som konstabelelev, konstabel og overkonstabel i Søværnet med tjenestesteder i Auderød, på Margretheholm, korvetten Triton, Inspektionsskibene Fylla og Vædderen, Flådestationerne Korsør og Frederikshavn, Marinestation Sjællands Odde og Søværnets Materielkommando på Holmen.

I perioden fra den 1. februar 1973 til den 31. august 2012 ansat i politiet med indledende skoleophold på Politiskolen på Artillerivej, praktikophold hos Politimesteren i Hillerød, nyt skoleophold med eksamen, 3 måneder i Beredskabsafdelingen ved Københavns Politi, 4 år ved Politimesteren i Hillerød, 7 år hos Politimesteren i Odder (stationeret i Skanderborg og med 4 gange sommerassistance som "Strisser på Samsø), 17 år hos Politimesteren i Silkeborg og sidst 5 år i en administrativ stilling hos Midt- og Vestjyllands Politi som den politifagligt ansvarlige inden for våbenlovsområdet.

Pensioneret med udgangen af august 2012.

Han er ”omplantningsvenlig”, falder til overalt.

Har roet kajak på "højt motionsniveau" (fra 1972 til 2012 med et dansk årgangsmesterskab i 1991 og en sejr i Tour de Gudenå 1973 som bedste resultater), har været aktiv på bestyrelsesniveau i klub-, kreds– og forbundsregi i 25 år, og har EDB og PC som den store fritidsinteresse (blev en nødvendighed i perioden som kontingentkasserer i Silkeborg Kajakklub med over 400 aktive og knap 100 passive medlemmer).

Har i de seneste år kastet sig over digitalfotograferingen i en sådan grad, at han fra november 2010 til december 2012 var formand for Digitalfotoklubben PIX i Silkeborg.
Har siden været menigt medlem i Fotoklubben FOCUS i Silkeborg fra efteråret 2012 til efteråret 2014.
Medlemskabet viste sig dog at være en fejltagelse fra Carlo's side. Klubben er ambitiøs og deltager i en masse konkurrencer og udstillinger - og det kræver en speciel indstilling og tilgang til fotografering at være med på den vogn, noget som ikke ligger til Carlo.

Siden september 2017 også at finde på "Fjæsbogen", hvor han har valgt at slette alle "venner", da stort set ingen af dem postede nyheder.
Er nu med på "Fjæsbogen" udelukkende for at kunne være med i diverse grupper omkring EDB, foto, røgning af fisk og flæsk m.v..

Privat:
Gift første gang i 77 (med Anna Pedersen), skilt i 78.
Barn: Karina, født i 1978

Gift anden gang i 82 (med Inge Jakobsen).
Barn: Tenna, født i 1986.


Carlo's historie, perioden 1950 - 1973

FOTO: Carlo i sit senere, rette element "pagaj i hånd og røven i vandskorpen"


Carlo Schøler Rhiger, født 1950, pensioneret politiassistent, søn af Anna Rhiger (født Schøler) født i Jeksen og Herluf Mose Rhiger, født i Gjern.

Forældrene drev et handelsgartneri ca. 1 km udenfor landsbyen Blans i Ullerup sogn, nu en del af Sønderborg kommune i Region Syddanmark (tidligere en del af Sundeved kommune i Sønderjyllands Amt).

Folkeskolen gennemgået på ”Eckersbergskolen” i Blans, en skole der engang i 90'erne blev nedlagt og genopstod som Eckersberg Friskole.

Meget af fritiden blev brugt på at hjælpe til i forældrenes gartneri. Har både pløjet, harvet og høstet "med hest".

FOTO: Så er de nye porreplanter klar til at blive sat i jorden.


Efter en gang hård forårsfrost i slutningen af 50-erne kunne gartneriet ikke længere hænge sammen økonomisk, da et større areal med efterårsplantede kålplanter blev svedet af.

Konsekvensen blev at faderen påtog sig lønarbejde som fabriksarbejder på Danfoss ved Nordborg på Als.
Handelsgartneriet fortsatte, nu med afgrøder der i større grad var i stand til at klare sig selv.

Efter folkeskolen fulgte realskolen på ”Nydam Skole” i Vester Sottrup.

I sommerferierne var der job som medhjælper hos GASA (GArtnernes SAlgsforening) i Sønderborg og som reklamepakker hos Danfoss reklameafdelingen, ligeledes i Sønderborg.

Efter realeksamen arbejde som ungarbejder hos et anlægsgartnerfirma (Wad & Kortegaard), afbrudt af et par dage i København til ansættelsesprøve som konstabel i Søværnet.

FOTO: Inspektionsskibet VÆDDEREN


Ansat blev han, og startede i november 1967 på Søværnets Ekcerserskole i Auderød ved Frederiksværk.

Det er noget af en start, når uddannelsesformålet var at få en ”Handels– og kontormedhjælpereksamen”.
Efter grundskole en "skoletur" med korvetten TRITON, herunder en tur til Holland.

FOTO: Flådestation "Holmen" i København (ved officerskolen)


Retur til skolebænken på Søværnets Konstabelskole på Margretheholm, kombineret med ekstern undervisning på Københavns Handelsskole i Valby.

Herefter 1 år på Inspektionsskibet FYLLA, navnlig i færøske farvande, men også lidt søopmåling i danske farvande inden FYLLA blev rigget af.

Retur til fastlandet og en tjans på Flådestation Korsør.

Retur til de sejlende enheder, startende med at Inspektionsskibet VÆDDEREN skulle rigges til på Flådestationen i Frederikshavn, hvorefter den stod på fiskeriinspektion i færøske og grønlandske farvande, samt en kort periode med søopmåling i grønlandske farvande.

Så kom en periode på Marinestationen Sjællands Odde, efterfulgt af andet ophold på Margretheholm (med eksamen osv.) og sluttelig en periode hos Søværnets Materielkommando på Holmen i København inden planmæssig kontraktudløb den 20. januar 1973.

Væsentlige oplevelser i Søværnet:

Var ”plotter” (den der plottede "fremmed" skibs placering ind i søkort) i forbindelse med opbringelse af skotsk trawler ved Færøerne, var med til at aflevere ”de islandske håndskrifter” i 1971, og prøve så at forestille Jer en dag med vindstille, høj, klar himmel, solskin og meget, meget, store isbjerge i Diskobugten i Grønland.

I løbet af perioden hos Søværnet Materielkommando på Holmen måtte tages en beslutning:
enten forlænge kontrakt eller finde sig et nyt job efter 5 år og 2 måneder og en rang af overkonstabel af 1. grad.

Prøvede det sidste, og det lykkedes.

FOTO: Politistationen i Hillerød


Det blev kun til 11 dages frihed mellem Søværnets Materielkommando på Holmen og første dag på Politiskolen på Artillerivej på Amager.

  • 6 måneder på skole,
  • 3 måneder hos Politimesteren i Hillerød,
  • 6 måneder på skolen,
  • 3 måneder i Københavns Politis Beredskabsafdeling,
  • og til sidst retur til Politimesteren i Hillerød fra august 74 til udgangen af januar 80 med en enkelt sommer som "sommerbetjent" i Tisvilde og de sidste 3 måneder i distriktspolitiet.

FOTO: En standerhejsning i Kajakklubben Esrum Sø


Som "ekspeditionsmand" på politistationen en lørdag eftermiddag nåede han at stifte bekendtskab med Erika og Aage Nederby, som kom ind på politistationen.
De 2 ville spørge om lov til at opstille en lille oplysningsbod på hjørnet nede på Torvet, en bod som skulle fortælle om en helt nystartet kano- og kajakklub, Kajakklubben Esrum Sø.
Man ønskede lidt opmærksomhed omkring den nystartede klub, både fra potentielle medlemmer og de lokale politikere.

Behøver man nævne det - så var Carlo involveret i den spæde opstart, og opnåede at klubben allerede som "2-årig" afholdt Danmarksmesterskaber i maratonkano og -kajak på Esrum sø - helt uhørt at en så ung klub afholder et Danmarksmesterskab.
Arbejdet i Kajakklubben Esrum Sø medførte, at Carlo i 1980 fik tildelt Dansk Kano og Kajak Forbunds æresdiplom nr. 121 ud af ialt 198 diplomer som blev uddelt indtil "ordningen" blev lovmæssigt afskaffet i 2010. Diplomerne blev uddelt i perioden 1956 - 2010.

FOTO: Kanotur på Gudenåen (Ih guder - Carlo har godt nok leveret mange af disse kanoer til diverse enkeltperoners og gruppers ture (og også afhentet rundt omkring, når turene var overstået).
Det var rimelig hårdt arbejde.


Så fulgte perioden fra februar 80 til udgangen af april 87 hos Politimesteren i Odder.

Stationeringsstedet var Skanderborg.

Fem gange sommerassistance som ”Strisser på Samsø” og 9 måneder i kriminalpolitiet var de afbrud der var i arbejdet i ordenspolitiet.

Der var ikke engang gået en måned fra ankomsten til Skanderborg - så havde han fået søsat Støtteforeningen til fordel for Skanderborg Kano og Kajak Klub.

Snart var der vilde planer på bordet, men den vildeste af dem alle blev aldrig til noget - stort anlagt arrangement startende med bespisning, efterfulgt af optræden v/Dirch Passer + efterfølgende halbal med live-orkester.
Der var underskrevet kontrakter med både Dirch Passer og danseorkesteret - men så døde Dirch i september 80, og det hele blev desværre aflyst.

Rigtig meget af fritiden det først år i Skanderborg blev brugt på Skanderborg Vandrerhjem hos Erik Wilche, som han kendte via sit frivillige arbejde i Dansk Kano og Kajak Forbund.

Her blev tiden brugt dels som medhjælper på selve vandrerhjemmet, men også som den der stod for en stor del af kanoudlejningen fra Skanderborg Kanocenter.