• rhiger40.jpg
 • rhiger42.jpg
 • rhiger26.jpg
 • rhiger13.jpg
 • rhiger08.jpg
 • rhiger12.jpg
 • rhiger03.jpg
 • rhiger55.jpg
 • rhiger50.jpg
 • rhiger49.jpg
 • rhiger27.jpg
 • rhiger52.jpg
 • rhiger46.jpg
 • rhiger39.jpg
 • rhiger18.jpg
 • rhiger53.jpg
 • rhiger30.jpg
 • rhiger02.jpg
 • rhiger35.jpg
 • rhiger33.jpg
 • rhiger07.jpg
 • rhiger45.jpg
 • rhiger04.jpg
 • rhiger06.jpg
 • rhiger37.jpg
 • rhiger19.jpg
 • rhiger31.jpg
 • rhiger22.jpg
 • rhiger34.jpg
 • rhiger36.jpg
 • rhiger47.jpg
 • rhiger01.jpg
 • rhiger16.jpg
 • rhiger24.jpg
 • rhiger51.jpg
 • rhiger38.jpg
 • rhiger17.jpg
 • rhiger14.jpg
 • rhiger15.jpg
 • rhiger41.jpg
 • rhiger25.jpg
 • rhiger29.jpg
 • rhiger44.jpg
 • rhiger20.jpg
 • rhiger21.jpg
 • rhiger48.jpg
 • rhiger05.jpg
 • rhiger11.jpg
 • rhiger10.jpg
 • rhiger43.jpg

Carlo's historie, perioden 1950 - 1973

FOTO: Carlo i sit senere, rette element "pagaj i hånd og røven i vandskorpen"


Carlo Schøler Rhiger, født 1950, pensioneret politiassistent, søn af Anna Rhiger (født Schøler) født i Jeksen og Herluf Mose Rhiger, født i Gjern.

Forældrene drev et handelsgartneri ca. 1 km udenfor landsbyen Blans i Ullerup sogn, nu en del af Sønderborg kommune i Region Syddanmark (tidligere en del af Sundeved kommune i Sønderjyllands Amt).

Folkeskolen gennemgået på ”Eckersbergskolen” i Blans, en skole der engang i 90'erne blev nedlagt og genopstod som Eckersberg Friskole.

Meget af fritiden blev brugt på at hjælpe til i forældrenes gartneri. Har både pløjet, harvet og høstet "med hest".

FOTO: Så er de nye porreplanter klar til at blive sat i jorden.


Efter en gang hård forårsfrost i slutningen af 50-erne kunne gartneriet ikke længere hænge sammen økonomisk, da et større areal med efterårsplantede kålplanter blev svedet af.

Konsekvensen blev at faderen påtog sig lønarbejde som fabriksarbejder på Danfoss ved Nordborg på Als.
Handelsgartneriet fortsatte, nu med afgrøder der i større grad var i stand til at klare sig selv.

Efter folkeskolen fulgte realskolen på ”Nydam Skole” i Vester Sottrup.

I sommerferierne var der job som medhjælper hos GASA (GArtnernes SAlgsforening) i Sønderborg og som reklamepakker hos Danfoss reklameafdelingen, ligeledes i Sønderborg.

Efter realeksamen arbejde som ungarbejder hos et anlægsgartnerfirma (Wad & Kortegaard), afbrudt af et par dage i København til ansættelsesprøve som konstabel i Søværnet.

FOTO: Inspektionsskibet VÆDDEREN


Ansat blev han, og startede i november 1967 på Søværnets Ekcerserskole i Auderød ved Frederiksværk.

Det er noget af en start, når uddannelsesformålet var at få en ”Handels– og kontormedhjælpereksamen”.
Efter grundskole en "skoletur" med korvetten TRITON, herunder en tur til Holland.

FOTO: Flådestation "Holmen" i København (ved officerskolen)


Retur til skolebænken på Søværnets Konstabelskole på Margretheholm, kombineret med ekstern undervisning på Københavns Handelsskole i Valby.

Herefter 1 år på Inspektionsskibet FYLLA, navnlig i færøske farvande, men også lidt søopmåling i danske farvande inden FYLLA blev rigget af.

Retur til fastlandet og en tjans på Flådestation Korsør.

Retur til de sejlende enheder, startende med at Inspektionsskibet VÆDDEREN skulle rigges til på Flådestationen i Frederikshavn, hvorefter den stod på fiskeriinspektion i færøske og grønlandske farvande, samt en kort periode med søopmåling i grønlandske farvande.

Så kom en periode på Marinestationen Sjællands Odde, efterfulgt af andet ophold på Margretheholm (med eksamen osv.) og sluttelig en periode hos Søværnets Materielkommando på Holmen i København inden planmæssig kontraktudløb den 20. januar 1973.

Væsentlige oplevelser i Søværnet:

Var ”plotter” (den der plottede "fremmed" skibs placering ind i søkort) i forbindelse med opbringelse af skotsk trawler ved Færøerne, var med til at aflevere ”de islandske håndskrifter” i 1971, og prøve så at forestille Jer en dag med vindstille, høj, klar himmel, solskin og meget, meget, store isbjerge i Diskobugten i Grønland.

I løbet af perioden hos Søværnet Materielkommando på Holmen måtte tages en beslutning:
enten forlænge kontrakt eller finde sig et nyt job efter 5 år og 2 måneder og en rang af overkonstabel af 1. grad.

Prøvede det sidste, og det lykkedes.