Kort præsentation af Inge

Her til venstre: Inge anno 2013


Hun er den typiske (lidt irriterende attitude), indfødte silkeborgenser, som ikke lader sig flytte andre steder hen ”i 100 år” som hun ynder at sige!

Inge Rhiger (født Jakobsen) er en ”dame” født i 1953, datter af Ellinor Jakobsen (født Christensen) født i Århus og Aage Jacobsen, født i Silkeborg.

SKOLEGANG
Folkeskolen gennemgået dels på Winthers Seminariums Øvelsesskole og Silkeborg Seminariums Øvelsesskole (SSØ) den nuværende Århusbakkens Skole.
Realskole gennemgået på SSØ.

ARBEJDSLIV
Påbegyndte herefter laborantuddannelsen, først hos Levnedsmiddelkontrollen i Viborg, siden hos Levnedsmiddelkontrollen i Silkeborg, hvor hun siden blev fastansat.
Levnedsmiddelkontrollen blev på et tidspunkt overtaget af et fælleskommunalt selskab, MLK-Østjylland.

Efter centralisering og statsliggørelse af Levnedsmiddelkontrollerne, blev laboratoriet i Silkeborg omdannet til et rent miljøkemisk laboratorie og en konsekvens blev, at Inge, efter 20 år som leder af en bakteriologisk afdeling, blev omskolet internt i Silkeborg i den Miljøkemiske afdeling..
Virksomheden, der i en årrække var et fælleskommunalt A/S, blev pr den 010403 opkøbt af firmaet Eurofins.

Inge fik en lidt omflakkende tilværelse i Eurofins.
Først på laboratoriet i Horsens (så lukkede det).
Så fulgte en periode på laboratoriet i Randers og en periode i kundecenteret i Galten, for så at slutte af med endnu en periode i Randers (og så lukkede også det laboratorie).

Inge havde fået tilbuddet, men takkede nej; hun ville ikke flytte med firmaet til det nye, store laboratorie i Brørup ved Vejen, og blev derfor fyret pr 010306.

Gik herefter arbejdsløs indtil udgangen af juni, hvor hun fik et "job med løntilskud" hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) i Silkeborg.

Blev medio oktober 06 "headhunted" til et barselsvikar i firmaet West Pharmaceutical Services i Horsens - og blev med virkning fra den 1. februar 2007 fastansat i firmaet.

Fik en hjerneblødning op til julen 2017, og kom derefter aldrig tilbage til arbejdsmarkedet på grund af eftervirkningerne fra hjerneblødningen.
Blev derfor, efter fælles forståelse med arbejdsgiver, fyret fra West Pharmaceutical Services sommeren 2018.

Inge er med udgangen af oktober 2018 ikke længere på arbejdsmarkedet.
Hun er nu folkepensionist.

I slutningen af august 2019 kom hun uheldigt afsted under den daglige aftenhundeluftning.
Blev trukket ind over en hæk og landede uheldigt med en brækket venstre hofte til følge.


Faderen var i en lang årrække ansat som drejer hos ”GUDENÅ Plæneklipperfabrik” i Virklund.
Moderen i princippet hjemmegående (havde dog "fast hushjælpsarbejde" hos en lærerfamilie i mange år)


Inge var "KAJAKTIV":

  • Inge har roet kajak siden hun var 11-12 år,
  • har i 6 år været formand for Silkeborg Kajakklub,
  • har været aktiv på bestyrelsesniveau både på klub– og kredsplan i 30 år,
  • samt i en længere periode siddet i "Komiteen for Tour de Gudenå".

FRITIDSLIV

Meget af fritiden har gennem årene været viet til kajaksporten, først i form af spage forsøg på at drive kaproning, siden som bestyrelsesmedlem i Silkeborg Kajakklub og siden, sideløbende hermed, medlem af kredsbestyrelsen for Jyllandskredsen under Dansk Kano og Kajak-Forbund og i komiteen for Tour de Gudenå.

Blev i efteråret 1998 valgt til formand for Silkeborg Kajakklub, et tillidshverv hun fratrådte i oktober 2004.

Herunder: Masser af mineraler

Fritiden blev en overgang brugt til at gå til vævning, siden til stenslibning sammen med Tenna.
Aftenskolen havde så gjort sit til, at der var noget konkret at "gå efter" i forbindelse med sommerferien i det sydlige Norge i sommeren 1998, nemlig sten og mineraler. Så kom der gang i hammer og mejsel.

I Nedre Setesdal i det sydlige Norge findes adskillige gamle mineralbrud, hvoraf nogle nu er åbnet for offentligheden som ”mineralstier”.

Medbring en pose eller taske, hammer og mejsel, og også gerne lidt kendskab til stenarter.

Vandmasserne skærer gennem Nedre Setesdal, hvor der også er lavet et "Rafting Center"