Sønderjylland 2011 - del 7

Vi var selvfølgelig også en tur ude ved Vidåslusen og Højer sluse, hvor der også er opsat "pejlestænger" som fortæller om historiske vandstande i forbindelse med stormflode.

Vidåslusen er en del af "det fremskudte dige", som blev anlagt i årene 1979 til 1981.
Lige ved P-pladsen ved siden af selve Vidåslusen var opført et INFO-hus, som meget pædagogisk fortalte om Vadehavet og de arbejder der er blevet gjort, og fremadrettet skal gøres, for at bevare Vadehavet.

Det mest interessante var dog den ældre Højer sluse, som daterer sig tilbage til år 1861, og som befinder sig ca. 1½ kilometer længere inde i landet end Vidåslusen.


FOTOs herover:

Højer sluse står åben.
Stemninsbillede fra den ældre del af Højer.


Vi var også en tur længst mod sydvest, i Højer, hvor der findes små krogede gader og en gammel mølle.

Pigerne og Laurie tog en tur over grænsen for at kigge nærmere på Nolde Museet i Seebüll medens Carlo vandredede lidt rundt i Højer.


FOTOs herover:

Trapholt ligger smukt på en skråning på sydsiden af Kolding Fjord.
Indenfor er der mange spændende vinkler og emner.


Turen hjem til Silkeborg fra sommerhuset i Ballum gik skråt over Sønderjylland til Kolding, hvor vi var en tur på Trapholt, Museet for moderne kunst.
Museets hjemmeside - klik her.

Det er et imponerende sted, som varmt kan anbefales enhver.
Der er ikke kun noget at kigge på indendørs, men sandelig også udendørs - og er man heldig, kan man komme med på en "guided tour" i arkitekten Arne Jacobsens sommerhus, som ligger på museumsgrunden.