2004 - Mod nordøst, og så ?? - del 7

7. dag - torsdag den 29. juli 2004
fra Lavbjerg Hage til Thyborøn

Stod lidt sent op til strålende solskin og en svag vind fra SØ - se det er vejrbetingelser der duer når man selv skal mod V og NV.
Kom afsted 0930.

FOTO: Oddesundbroen


Oddesundbroen kom til syne så snart jeg rundede Lavbjerg Hage, og snart fornemmedes en let modstrøm.
Med sådan et vejr valgte jeg at følge den sydlige kyst på et par km afstand indtil første stop ved Østergårde; et sted med høje skrænter og mange spor efter skred de sidste år.
Andet, korte, stop blev på Gjeller Odde ved vestsiden af indsejlingen til Lemvig - og vejret var fortsat i sit rigtig gode hjørne.

FOTOs her og længere nede: Limfjorden mellem Oddesundbroen og Thyborøn. Typisk nordvendt kyst med masser af sten på forstranden - og en stejl skrænt.


Vejret var nærmest lig med: "Det er da bare løgn det her", som om Limfjorden havde besluttet sig til at efterlade et rigtig positivt indtryk som afslutning på en uges genvordigheder.
Frokost blev indtaget på Stavnsholm, hvor jeg fandt en af de meget få sandstrande langs fjordens nordvendte kyster (ellers plejer det at være sten og skaller).

Kontrakten med Inge om afhentning i Thyborøn blev lige endelig bekræftet via mobilen.

10 km tilbage, og 2½ time til rådighed - det giver tid til tanker. Se i afsnittet "afslutning".

I kajakken for sidste gang, og så ud i det meget specielle sejlløb ind til Thyborøn, op forbi Rønland (hvor Cheminova har til huse, og hvor man har lavet en "monsterpark" med 8 megastore vindmøller helt ud til sejlløbet) og 90° til venstre ind i kanalen ud til Vesterhavet.

Helt derud kom jeg ikke, men fornemmede dog hvad det drejede sig om.

Lige før jeg drejede til venstre ind i havnen var der dønninger, sådan 2 - 3 meter høje og med en afstand på ca. 30 meter.

Jeg fandt lystbådehavnen, men ingen ponton eller lignende dér til landgang.
Tilbage til fritidsfiskernes havneområde, og så var pontonen der.

Så var det bare at "vente på mor", som kom ½ time efter aftalt tid.

Dagens distance: 38 km

Turens totaldistance: 337 km