Carlo's fotohistorie

Carlo har lige siden tiden i Søværnet (november 1967 til januar 1973) været en flittig fotograf. Her var det især film til lysbilleder som blev optaget.

FOTO til venstre:
Det er her Færøernes landsstyre holder til.


Medens han i perioden 1972 til 1977 var medlem i Skovshoved Roklub, og bl.a. adskillige gange var med i lederstaben omkring Dansk Kano og Kajak Forbunds daværende sommerlejre ved Lagan elven i Sverige, blev der taget en masse fil til sort/hvide billeder fra klubben, stævner og sommerlejre.
Så "døde" fotograferingen lidt ud.

 

FOTO herover: Så er der gang i byggeriet i Silkeborg Kajakklub, foråret 1990.

FOTO her til venstre er fra serien om tilblivelsen af Søsportens Hus på Sølystvej i Silkeborg.


Da Tenna blev født i 1986, blev det første spejlreflekskamera anskaffet og flittig brugt både til familiefotos og fotos fra Silkeborg Kajakklub og de stævner han deltog i eller overværede.

Især huskes, at der blev taget uhyrligt mange billeder i forbindelse med, at Silkeborg Kajakklub byggede nyt klubhus og nye bådhaller fra efteråret 1989 til efteråret 1990.

Så var der igen en periode, hvor fotograferingen ligesom døde lidt ud - men trods alt blev holdt ved lige "til husbehov".

FOTO her til venstre er fra Skansen i Torshavn, Færøerne.


Har i de seneste år kastet sig over digitalfotograferingen.
Det i en sådan grad, at han meldte sig ind i en uformel fotoklub "Digitalfotoklubben PIX Silkeborg" i 2007, og fra november 2010 til december 2012 var formand for klubben.

Har siden været menigt medlem i Fotoklubben FOCUS i Silkeborg fra efteråret 2012 til efteråret 2014.

Medlemskabet viste sig dog at være en fejltagelse fra Carlo's side.
Klubben er ambitiøs og deltager i en masse konkurrencer og udstillinger. Det kræver en noget speciel indstilling og tilgang til fotografering - og især fotobehandling med tilhørende programmer - for at være med på den vogn, noget som ikke ligger til Carlo.

FOTO her til venstre har været bragt i Midtjyllands Avis.
Optaget og bragt i efteråret 2015


Carlo har herefter, i perioder, leveret en hel del billeder til Midtjyllands Avis. Avisen havde et næsten dagligt "Læsernes billede", et punkt som nu desværre er afskaffet.

Det har dog til stadighed været sådan, at når familien er på ferie, bliver der taget billeder - og til tider rigtig mange billeder, især efter de digitale kameraer er kommet til.
Det har denne hjemmeside nydt godt af !!
Også de hjemmesider Carlo enten bestyrer, eller været genoplivningsassistent for, har nydt godt af Carlos fotografering.

2015/2016 dalede fotointeressen igen - men blev kraftigt genoplivet ved at Carlo meldte sig som deltager på et AOF-kursus; "Det digitale spejlreflekskamera - 2".